Tema

 Lidt om Yamadori.

Yamadori, er den Japanske betegnelse for Bonsai-materiale, hentet i naturen.

 

For snart 19 år siden, begyndte jeg at tage på Yamadori-ture sammen med Kurt Andersen. Det er efterhånden blevet til en del heldagsture, med kaffe, rundstykker og madpakke, hvor vi i ro mag har kunnet gå i skoven og lede efter egnede træer. Jeg har altid indhente tilladelse hos skovens ejer, eller Skovfoged, og har endnu aldrig fået et nej. Jeg mener det er vigtigt at stå på god fod med skovens folk, hvilket er berigende for begge parter; vi har f.eks flere gange deltaget på "Skovens Dag" med en udstilling, og fortalt om vores arbejde med Træer, ligesom vi ofte har kunnet køre rundt i skoven med en tilladelse i bilruden, men "uden at lyde som et moralsk opstød", må jeg desværre sige, at vi endnu aldrig har hørt om andre der henvender sig først. Så der må stå en del "Kratlusker-træer rundt omkring.

Et godt råd: Tag af sted alene, i par eller højst 3 personer. Jeg tvivler på, at nogen af de Skovfogeder jeg har kendskab til, vil bryde sig om at hve en hel flok rendende for at grave træer op.

Hvornår er det bedst at tage på Yamadori? Det er en god ide`, at vente til januar med spørge om lov, da der de fleste steder er Jagt i efterårs-månederne.

Hvor finder man egnede Træer? Som regel hvor skovbunden er sandet, eller hvor tidlig frost skaber busket vækst; og hvor der er mange rådyr, som spiser af de lave træer.

 

 

            Hemmeligheden bag en vellykket Yamadori-tur, er en god forberedelse:

 Denne Bog: Danmarks Skove, er rig på oplysninger om hvad der vokser hvor, skovens alder, jordbund, Dyre-bestande, Skovenes ejerforhold ( som gør det muligt at søge på kontaktpersoner ) o.s.v.

 For en Yamadori-jæger, er denne bog sin vægt værd  i Guld.

 

  Titel: Danmarks Skove/ Af Peter Friis Møller & Henrik Staun. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

 Politikens Forlag.

 

Yamadori-redskaber:

  

En god rygsæk plus nogle virer.

 

Plastiksække plus tape, til at holde på rod-klumpen, samt en spade med kort skaft ( så den kan være i rygsækken ). kort-skaftet sav, konkavtang og saks.

 

Knæbeskyttere plus et jern til evt. at løsne sten og rødder med.

 

 Johnny Andresen 2013